asmeninis augimas, geštaltas, psichoterapija

Brandi asmenybė

Geštaltiniu požiūriu, sveikas žmogaus funkcionavimas yra natūralus, laisvas veikimas ir tai ne visada susiję su tuo, kas mums atrodo įprasta. Atvirkščiai, dalis žmonių psichologiniu požiūriu gyvena ne visai sveikai: nepilnai įsisąmonindami savo poreikius ir ne visada juos atliepdami, priimdami sprendimus ne laisvai, o vidaus ir išorės spaudimo sąlygomis, negebėdami patirti dabarties momento ir pilnai išbūti jame, neįprasmindami jo.

Taigi, kas svarbu norint tapti brandžiu žmogumi?

Pasak Geštalto psichoterapijos įkūrėjo Fritz Perls, asmenybės branda – tai perėjimas nuo rėmimosi aplinka į rėmimąsi savimi, t. y., sveikas autonomiškumas.

Išskiriami keturi psichologinės sveikatos aspektai (remiantis Joel Latner):

  • Integracija – tai proto, jausmų ir kūno funkcionavimo darna, tinkamas suderinimas viso, kuo mes esame, priimant ir neignoruojant nei vieno savo aspekto. Geštalto psichoterapija, būdama holistinės prigimties, į žmogų žiūri kaip į visumą – tai reiškia, jog mūsų fiziniai, emociniai, dvasiniai, intelektualiniai aspektai yra susiję, nuolat veikia, siekdami pusiausvyros tarpusavyje ir santykyje su aplinka. Kai elgesys yra integruotas, žmogus yra autentiškas, suvokiantis save, kaip vieningą, nesusiskaidžiusią į dalis, neblaškomą vidinių konfliktų asmenybę. Toks žmogus suvokia savo gyvenimą kaip vientisą ir prasmingą, savo vertybes ir principus suderina su elgesiu.
  • Savo poreikių žinojimas – sveikai funkcionuojantis žmogus žino, kas jam iš tiesų svarbu kiekvienu konkrečiu momentu ir gyvenime apskritai. Kad suvoktų, ko jam reikia, žmogus turi gebėti pilnai patirti dabarties momentą, nes poreikiai visada reiškiasi čia ir dabar. Taip pat svarbu ir gebėjimas aiškiai jausti savo ribas ir jas iškomunikuoti. Brandi asmenybė remiasi savimi, savo vidiniais ištekliais ir siekia patenkinti savo poreikius, taip pat adekvačiai pasinaudodama ir aplinkoje esančiais resursais. Tad žmogui svarbu ne tik žinoti, ko nori, bet ir suvokti save kaip visumos dalį ir kūrybiškai prie jos prisitaikyti.
  • Gebėjimas suvokti ir išskirti tai, kas konkrečiu momentu žmogui yra svarbiausia bei atliepti tą poreikį. Sveikas žmogus geba įsisąmoninti, kas jam svarbu, ko jis nori, adekvačiai suvokia save santykyje su aplinka (kiek realu į tą poreikį, norą patenkinti ar įgyvendinti siekį), mato kryptį ir turi energijos bei geba tikslingai veikti, siekdamas patenkinti savo fizinius, emocinius, dvasinius ir intelektualinius poreikius. Pasak J. Latner, tai yra darymas to, ką norime daryti, kai esame susitelkę ir visiškai įsisąmoninę save ir aplinką. Kai žmogus turi sėkmingos poreikių patenkinimo patirties, jis ima pasitikėti savimi, savo gebėjimais įvairiose situacijose – sėkmė jam tampa palaikančiu veiksniu.
  • Įsisąmoninimas – įsisąmonindamas tai, ką jaučia, galvoja, patiria kiekvienu momentu, žmogus gali rinktis. Juo geriau žmogus įsisąmonina, kas jis yra ir ką daro kiekvienu momentu, tuo jis yra laisvesnis ir gali imtis pokyčių. Įsisąmoninimas yra procesas, dėl kurio išgyvenamas kontaktas su visa, kas vyksta išorėje ir žmogaus vidiniame gyvenime.

Klausimai, skatinantys pilnai patirti esamą momentą, kuriuos galime sau užduoti:

  • Kas dabar vyksta ir kaip?
  • Ką man tai reiškia?
  • Kokią man tai turi prasmę?
  • Kaip aš dabar jaučiuosi?
  • Ko aš dabar noriu?

Gebėjimas įsisąmoninti yra labai susijęs su atsakomybe – aiškiai žinodamas, ką patiria, ko nori, ką ir kaip renkasi, žmogus yra atsakingas už savo pasirinkimus ir elgesį.

Neatliepti poreikiai niekur nedingsta– jie gali pasireikšti įvairiais būdais ir įvairiomis aplinkybėmis tiek psichologiškai (nerimu, nepasitenkinimu ir kt.), tiek fiziologiškai (įtampa raumenyse, kvėpavimo sutrikimu ir kt.). Žmogus, turintis daug neišbaigtų patyrimų, neatlieptų poreikių, jaučiasi sutrikęs, įsitempęs, suvaržytas ir tik išbaigus patyrimus, įtampa nuslūgsta.

Konsultacijų metu terapeutas padeda klientui įsisąmoninti patyrimą, susijusį su neišbaigtomis patirtimis, ir jas užbaigti, atrandant veiksmingus, adekvačius poreikių patenkinimo, jausmų išreiškimo būdus, taip išlaisvinant energiją naujoms patirtims. Geštalto psichoterapijos tikslas – padėti klientui tapti sveikai funkcionuojančia, autentiškai gyvenančia asmenybe: konsultacijose padedama geriau pažinti save, atrasti savo unikalumą ir tinkamus būdus jam išreikšti, matyti save ir savo santykį su kitais realistiškai bei pastebėti galimybes, kurios atsiveria. Svarbu paminėti, kad terapeutas nėra pokyčių priežastis – jis tik sudaro palaikančias sąlygas klientui atsiverti ir augti.