Organizacijų konsultavimas

Organizacijų konsultavimo paslaugos, supervizija – tai konsultavimo procesas, skirtas organizacijos darbui optimizuoti, galimiems struktūriniams pokyčiams numatyti bei įgyvendinti, veiklai vystyti, vidiniam klimatui gerinti.

 • poreikių identifikavimas
 • esamos organizacinės situacijos įvertinimas, diagnostika
 • reikiamų strateginių pokyčių kūrimo ir įgyvendinimo procesas
 • pokyčių įvertinimas ir reikiamų įrankių tolimesniam procesui suteikimas
 • įvairių organizacijos lygių darbuotojų konsultavimas, mokymai
 • vadovų konsultavimas (efektyvaus vadovavimo ir lyderystės, organizacinių pokyčių valdymo, strateginio vystymo ir kitais klausimais)

Organizacijos konsultavimas/supervizija itin svarbu, kai:

 • Patiriama didelė emocinė įtampa
 • Nesprendžiamos konfliktinės situacijos
 • Nepasiekiami organizacijos tikslai
 • Sunkiai įgyvendinami/neįgyvendinami pokyčiai
 • Neaiškios atsakomybių ribos, dideli darbo krūviai
 • Neaiškios organizacijos vertybės, normos, organizacinė kultūra
 • Didelė darbuotojų kaita
 • Darbų atlikimo kokybės sumažėjimas
 • Kita

Organizacijoms siūlomi mokymai, dirbtuvės šiomis temomis:

 • Psichologinis atsparumas, emocinių kompetencijų stiprinimas ir resursų atstatymas
 • Perdegimo prevencija
 • Konfliktų sprendimas ir ribos
 • Komandos formavimas, efektyvios komunikacijos gebėjimų stiprinimas
 • Efektyvus vadovavimas ir vidinio klimato organizacijoje gerinimas
 • Krizių įveikimas ir didelių pokyčių išgyvenimas
 • Kitos temos (derinama pagal organizacijos poreikius)

Kviečiu kreiptis ir aptarti Jūsų poreikį bei lūkesčius tel. +370 636 68 760 arba el. paštu laura.pasavodskyte@gmail.com