Paslaugos

 • Individuali psichoterapija 40 eur/val.
 • Poros/šeimos konsultavimas 50 eur/val.
 • Individuali supervizija 40 eur/val.
 • Terapinis koučingas 40 eur/val.
 • Komandos supervizija nuo 80 eur/val.
 • Organizacijos supervizija nuo 80 eur/val.
 • Grupinė supervizija
 • Grupinė psichoterapija
 • Mokymai

Mokymų, darbo su grupėmis ir komandomis kainos derinamos, atsižvelgiant į poreikį, trukmę, dažnumą, lokaciją.

Dirbu kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.

Gyvai konsultuoju Šiauliuose, mokymus, komandos, grupės bei organizacijos supervizijas vedu visoje Lietuvoje.

Kviečiu susisiekti telefonu +370 636 68 760 arba el. paštu laura.pasavodskyte@gmail.com

Išsamiau:

Individuali psichoterapija – yra orientuota į savęs pažinimą, priėmimą, į savo pojūčių, emocijų, jausmų, elgesio ir poreikių įsisąmoninimą, į atvirą visavertį kontaktą su savimi ir aplinka, į atsakomybės už savo gyvenimą prisiėmimą. Geštalto terapijos galutinis tikslas – žmogaus, kaip asmenybės, branda.

Terapinis konsultavimas gali būti naudingas, kai:

 • išgyvename krizines situacijas (pavyzdžiui, skyrybos, netektys, darbo praradimas, kiti stipriai paliečiantys gyvenimo įvykiai);
 • patiriame santykių, bendravimo sunkumų;
 • gyvename jausdami nepasitenkinimą esama padėtimi, bet nieko nedarome, kad ją pakeistume;
 • gyvename vieniši, bijodami kurti santykius su kitais;
 • negalime pasakyti ‘ne’ ir brėžti asmenines ribas;
 • norime patyrinėti ir geriau suvokti save, atpažinti sau įprastus elgesio būdus, reakcijas ir gebėti juos keisti;

Vis labiau žmogui įsisąmoninant, geriau save pažįstant ir priimant save tokį, koks yra, jis tampa brandesnis – gali remtis į save patį, labiau pasitikėti savimi, žinoti savo poreikius ir galimybes.

Paprastai individualūs terapiniai susitikimai vyksta kartą per savaitę, jų trukmė ~ 1 val. (50-60 min) Kaina 30 eur/val.

Konsultuoju gyvai Šiauliuose (atsižvelgiant į pandemijos ribojimus) ir nuotoliniu būdu.

Poros konsultavimas – kai dažnai vis pakliūvate į tą pačią situaciją santykyje su savo partneriu ir dviese nebesugebate pamatyti išeities. Kiekvienuose santykiuose tenka patirti nesusikalbėjimo bei tarpusavio nesupratimo akimirkų. Svarbu, kad santykių krizė būtų sprendžiama. Kviečiu į poros konsultacijas – dalyvauja abu partneriai. Konsultacijos kaina 40 eur.

Individuali supervizija – tai individualaus konsultavimo procesas, skirtas įvairiose srityse dirbantiems specialistams, kurie atsiduria sudėtingose, neapibrėžtose darbinėse situacijose, nori rasti sprendimo būdus, įgyti naujų kompetencijų, atrasti resursus.

 • konfliktai, jų sprendimo galimybių paieška;
 • profesinio identiteto paieška;
 • pasipriešinimas pokyčiams bei pokyčių išgyvenimas;
 • naujų profesinių kompetencijų įgijimas, vaidmenų prisiėmimas;
 • savirealizacija profesinėje veikloje;
 • naujo profesinio kelio paieškos;
 • profesinio kelio pradžia tik pradėjus dirbti;
 • profesinių tikslų siekimas

Paprastai individuali supervizija vyksta kartą į dvi savaites, susitikimo trukmė ~ 1 valanda, kaina 30 eur/val.

Konsultuoju gyvai Šiauliuose (atsižvelgiant į pandemijos ribojimus) ir nuotoliniu būdu.

Terapinis koučingas – konsultacijos, integruojant Geštalto terapijos ir klasikinio ugdomojo vadovavimo elementus. Tai pagalba žmogui, norinčiam atrasti atsakymus į savo klausimus ir sprendimus iššūkius keliančiose situacijose, siekiančiam išgryninti tikslus, sustiprinti asmenines savybes, atrasti savo kelią ir gyventi pilnavertį gyvenimą.
Dažniausiai pasitaikančios terapinio koučingo konsultacijų temos: pasitikėjimas savimi, atsparumas, savirealizacija, santykiai, darbo ir gyvenimo balansas, pokyčiai karjeroje, vidinių resursų paieška, emocinio atsparumo didinimas.

Komandos supervizija – tai konkrečios komandos konsultavimas, siekiant pagerinti bendravimą, bendradarbiavimą bei darbo efektyvumą.

 • komandos komunikacija tarpusavyje ir su aplinka;
 • konfliktų sprendimo kultūros ugdymas, mokantis išsakyti ir priimti kritiką;
 • komandos sutelktumas;
 • komandos rezultatų gerinimas;
 • vaidmenys bei santykiai komandoje;
 • konkurencija komandoje;
 • efektyvesnis turimų komandos resursų panaudojimas (pvz., susirinkimų eiga, laiko planavimas);
 • darbo atmosferos gerinimas komandoje;

Susitikimų skaičius ir trukmė derinami.

Mokymai ir konsultacijos organizacijoms

Organizacijos supervizija – tai konsultavimo procesas, skirtas organizacijos darbui optimizuoti, galimų struktūrinių pokyčiams numatyti bei veiklai vystyti. Mokymai apima psichologinio atsparumo stiprinimą, emocinio intelekto lavinimą, lyderystės įgūdžių sriprinimą, streso įveiką – temos derinamos, atsižvelgiant į poreikius.

Mokymų ir konsultacijų metu yra ugdomos šios kompetencijos:

 • savęs, savo emocijų pažinimas ir suvokimas bei empatija kitam;
 • efektyvi komunikacija;
 • psichologinis atsparumas ir streso įveika;
 • lyderystė ir vadovavimas
 • sprendimų priėmimas;
 • konsultacijos, kaip galimybė siekti tikslų, įveikti iššūkius ir augti.

Susitikimų pobūdis, skaičius ir trukmė derinami. Mokymus vedu gyvai (atsižvelgiant į pandemijos ribojimus) ir nuotoliniu būdu.

Grupinė supervizija – tai grupinio konsultavimo procesas. Grupėje dalyvauja asmenys, kurie tiesiogiai nėra susiję darbiniais ryšiais, bet yra tos pačios ar panašios srities specialistai arba to paties lygmens darbuotojai ar vadovai.

 • „degančios“ darbinės situacijos;
 • neišspręsti iššūkiai, nerimą keliančios problemos (situacijos su klientais, kolegomis, vadovais) ir jų analizė;
 • dalykinių ir asmeninių kompetencijų stiprinimas;
 • darbo kokybės ir pasitenkinimo darbu didinimas;
 • susidorojimas su emociniu krūviu darbe;
 • kiti su darbu susiję klausimai

Skirtingo pobūdžio supervizinės grupės renkamos keletą kartų per metus, vyksta gyvai arba nuotoliniu būdu.

Grupinė psichoterapija – grupė skatina asmenybės augimą per santykį su kitais, realesnį savęs ir kitų supratimą, sprendžia asmenines ir tarpasmeninių santykių problemas, padeda dalyviams suprasti gyvenimo teikiamas galimybes ir apribojimus, plečia savęs supratimo ribas, didina atsakomybės už savo gyvenimą priėmimą, skatina išbandyti naujus elgesio būdus.

Grupė yra tarsi veidrodis, kuriame per santykį su kitais, per kitų dalyvių refleksijas ir patirtis galime pamatyti savo santykius su žmonėmis realiame gyvenime, atrasti reikiamus resursus.

Grupinė terapija – saugi erdvė būti, atsiskleisti, patirti, atrasi.

Grupės renkamos keletą kartų per metus, vyksta gyvai arba nuotoliniu būdu. Paprastai trumpalaikės terapinės grupės trukmė – iki 10 susitikimų. Vieno susitikimo trukmė 1,5 – 3 val.

Atviri mokymai, mokymai tikslinėms grupėms – vedu mokymus jaunimui ir suaugusiems įvairiomis temomis: psichologinis atsparumas, emocinis raštingumas, sveikų ribų nustatymas ir išlaikymas asmeniniame ir profesiniame gyvenime, depresija – kaip atpažinti ir padėti, toksiški santykiai, fiksuotų elgesio modelių keitimas, valgymo sutrikimų prevencija, prieraišumo teorija ir prieraišumo tipai vaikystėje ir suaugus; seminarai tėvams apie vaikystę, paauglystę ir darnaus santykio kūrimą, seminarai poroms.

Konkreti tema ir turinys derinama atsižvelgiant į poreikius. Mokymus vedu gyvai visoje Lietuvoje ir nuotoliniu būdu.