asmeninis augimas, geštaltas, psichoterapija

Geštalto terapija

Geštalto terapija yra orientuota į savęs pažinimą, priėmimą, į savo pojūčių, emocijų, jausmų, elgesio ir poreikių įsisąmoninimą, į atvirą visavertį kontaktą su savimi ir aplinka, į atsakomybės už savo gyvenimą prisiėmimą.
Geštalto terapijos galutinis tikslas – žmogaus, kaip asmenybės, branda. Siekiama fizinių, emocinių, intelektualinių bei dvasinių aspektų harmoningos sąveikos, jų vystymosi, didinamas suvokimas, įsisąmoninimas, auginamas pasitikėjimas savimi, padedama rasti adekvačius savo atramos šaltinius ir sąveikaujant su aplinka, kurti autentiškąjį save.

Terapinis konsultavimas gali būti naudingas, kai:
– išgyvename krizines situacijas (pavyzdžiui, skyrybos, netektys, darbo praradimas, „tuščio lizdo” sindromas, kiti stipriai paliečiantys gyvenimo įvykiai);
– patiriame santykių, bendravimo sunkumų;
– gyvename jausdami nepasitenkinimą esama padėtimi, bet nieko nedarome, kad ją pakeistume;
– gyvename vieniši, bijodami kurti santykius su kitais;
– negalime pasakyti ‘ne’ ir brėžti asmenines ribas;
– norime patyrinėti ir geriau suvokti save, atpažinti sau įprastus elgesio būdus, reakcijas ir gebėti juos keisti;
– sunku apsispręsti;
– išgyvename nerimą, įvairias baimes, depresyvias nuotaikas;
– patiriame psichosomatinius skausmus (kai nenustatoma skausmo priežastis, liga, o skausmas jaučiamas).

Geštalto terapija yra į santykį orientuota terapija, kurioje dėmesys skiriamas sąmoningam dabarties momento (‘čia ir dabar’) išgyvenimui bei suvokimui, savo pojūčių ir jausmų įsisąmoninimui, tyrinėjimui ir išreiškimui. Vis labiau žmogui įsisąmoninant, geriau save pažįstant ir priimant save tokį, koks yra, jis tampa brandesnis – gali remtis į save patį, labiau pasitikėti savimi, žinoti savo poreikius ir galimybes.