asmeninis augimas, geštaltas, psichoterapija

Prasmės paieškos

Geštalto terapijoje į žmogų žvelgiama holistiškai, kaip į unikalią visumą – mūsų fiziniai, emociniai, dvasiniai, socialiniai ir intelektualiniai aspektai nuolat veikia, siekdami pusiausvyros tarpusavyje ir santykyje su aplinka. Svarbu rūpintis visais penkiais ir išlaikyti balansą.

Dvasingumas, vienas iš penkių, sukuria prasmės pojūtį, padeda surasti tikslą, įprasmina kasdienį gyvenimą, rodo kelią į priekį. Dvasingumas žmogui yra tarsi klijai, suklijuojantys atskiras dalis į vieną, suteikiant integralumo ir vientisumo pojūtį. Tikinčiam žmogui dvasinis aspektas gali apimti tikėjimą Dievu, dalyvavimą bažnyčios veikloje, maldos praktiką, netikinčiam (o taip pat ir tikinčiam) – prasmės paieškas, ryšį su žmonėmis, atjautą, dalijimąsi geriu.

Anot Viktoro Franklio, prasmės ir tikslo pajautimas ir pastangos įvykdyti šį tikslą padeda žmonėms įveikti didžiausius sunkumus, depresiją, bejėgiškumą. Prasmę jis vadina pagrindiniu gyvenimo motyvu ir priskiria jai šias savybes:

  • prasmingų tikslų siekimą
  • atsakingą elgesį
  • mokymąsi mylėti žmonės bei rūpintis jais
  • prasmės pojūtį, kuris keičiasi ir rutuliojasi visą gyvenimą.

Prasmę galime rasti visose gyvenimo srityse ir kasdieniuose dalykuose: per buvimą gamtoje, grožio pajautimą, kultūrą, kūrybinį darbą, rūpestį žmonėmis ir kitas įvairias veiklas.

Klausimai, kuriuos galime užduotį sau:

  • kas man svarbu gyvenimą, kas suteikia mano gyvenimui prasmę?
  • ką galiu padaryti, kad sustiprinčiau prasmės ir tikslo pojūtį?
  • kaip surasiu laiko dvasingumui stiprinti: kada ir kiek?
  • kas padėtų šioje kelionėje, gal norėčiau prisijungti prie konkrečios bendruomenės?
  • kas padėtų didinti sąmoningumą, santykyje su savimi ir aplinka kiekvieną dieną?

Linkiu atrasti prasmę mažuose kasdieniuose dalykuose.